počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
zajímají Vás motivy spíše veteráni, nebo military
military
235/352 (67%)
veteráni
118/352 (34%)
trička,zbraně a ostatní
Inzerce zdarma
Obchody

Srovnání cen ušetřím.cz
NajduZboží.cz
Polepy-potisky
nejnovější produkty
410,00 CZK
390,00 CZK
390,00 CZK
450,00 CZK
Webhosting-domeny.info Najdete nás i na MALL.CZ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena: a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 5 tohoto reklamačního řádu. Reklamované zboží musí být čistě vyprané, aby posouzení reklamce nebránily obecné zásady hygieny. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad nebo jiného rozporu s kupní smlouvou dokládá i místo, cenu a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou , i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah.

3. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takovýto postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí věci.

4. Odstranitelné vady
Za odstranitelní vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava musí být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační list) o tom, kdy reklaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

5. Neodstranitelné vady
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat: a) výměnu zboží za stejné, bezvadné b) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu). Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

6. Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud České republiky.